Introduktion
Motivation är ett intressant ämne som ofta tas upp i diskussioner inom flera områden såsom idrott, studier och arbete.

Motivation finns inom människor och kan både förstärkas eller undermineras av omgivningen. (Stenling, 2021) Motivation är viljan att anstränga sig och en vilja att utvecklas.

Känslan av att vara riktigt motiverad mot ett mål, kanske gå ned fem kilo, klara av ett läxförhör eller bli chef på arbetet. (Eriksson, 2018)

Det finns olika psykologiska teorier om hur människan motiveras till att utföra olika saker. (Olofsson, 2021)

Utdrag
Angela Lee Duckworth är psykolog och var personen som utvecklade idén om ”Grit”. Det var i början på sin karriär när hon arbetade med att undervisning i

matematik som hon märkte att IQ inte var det enda som skilde de framgångsrika studenterna från de som kämpade.

Därefter studerade Duckworth hur man når framgång och kom senare fram till att teorin "Grit". ”Grit” skulle kunna översättas till ”ihärdighet”, ”driv” och ”uthållighet” kopplat till sin inställning att nå långsiktiga mål.

Hon beskriver det också som att leva livet som om det är ett maraton, inte ett sprinterlopp, men också som konsten att inte ge upp när det blir svårt. (Duckworth, 2013)

Ytterligare en forskare inom området motivation är Carol Dweck, som även hon är starkt intresserad om varför vissa människor når framgång medan andra inte gör det.

Dweck menar att vi kan träna vår hjärnas förmåga att lära sig nya saker. Hon menar att genom att titta på människors beteendemönster kan man förstå att vi har olika ”Mindset”.

Alltså, personer som anser att deras egenskaper är förbestämda genom gener, har ett så kallat ”Fixed Mindset”.

Till motsats finns personer som tror att deras egenskaper är utvecklingsbara genom träning och hårt arbete, personer med ett ”Growth Mindset”. (Dweck, 2014)