Musikminnet | C i betyg

Inledning
Musikminnet är det vi använder för att komma ihåg sådant som noter, toner. Tonföljder (melodier) och tonhöjder.

Utdrag
Det är ett I huvudsak icke-verbalt minne som inte registreras på samma sätt som språk, även om det ingår I det auditiva minnet och den fonologiska loopen (som arbetsminnet för sprākliga data kallas).

Både vinster och higer hjárnhalva använde för att minnas musik intryck ( i likhet med de flesta funktioner i hjärnan), men studier av patienter med hiam skador har fått fonkama att misstänka att vänster hjärnhalva främst ansvarar för det musikaliska långtidsminnet, medan högerhalvan reglerar tillgången till detta minne.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter