Introduktion
Musikminnet är det vi använder för att komma ihåg sådant som noter, toner. Tonföljder (melodier) och tonhöjder.

Utdrag
Det är ett I huvudsak icke-verbalt minne som inte registreras på samma sätt som språk, även om det ingår I det auditiva minnet och den fonologiska loopen (som arbetsminnet för sprākliga data kallas).

Både vinster och higer hjárnhalva använde för att minnas musik intryck ( i likhet med de flesta funktioner i hjärnan), men studier av patienter med hiam skador har fått fonkama att misstänka att vänster hjärnhalva främst ansvarar för det musikaliska långtidsminnet, medan högerhalvan reglerar tillgången till detta minne.