Innehållsförteckning
Sammanfattning
1. Bakgrund
- 1.1 Syfte
- 1.2 Frågeställning
- 1.3 Metod och material
2. Resultat
3. Slutsatser eller diskussion Litteraturförteckning

Utdrag
Syftet med denna uppsats är att redogöra för konflikten i Jemen. Syftet är också att ta reda på bakgrunden till konflikten och vilka orsakerna är.

Fortsatt är syftet att analysera konsekvenser av konflikten. Till sist kommer några tänkbara lösningar diskuteras. Jemen har under lång tid präglats av en politisk splittring.

Det var under den arabiska våren 2011 som konflikten tog fart. Till följd av missnöje bland befolkningen började människor demonstrera.

Det resulterade i att presidenten Ali Abdullah Saleh, tvingades lämna makten och istället tog den vicepresidenten, Abdrabbuh Mansour Hadi, över.

Folket blev då oense om vilken president de stöttade. Under tiden växte en grupp huthirebeller samt deras inflytande. Tillslut hade de tagit makt över flera områden i Jemen.

Saudiarabien med flera andra länder har sedan dess angripit landet för att försöka nå huthirebellerna. Parallellt med detta passade även terrorgrupper såsom ”Al Qaida” på att skapa inflytande i landet.

Till följd av Saudiarabiens koalition och terrorgrupper har flera civila mist livet och upp mot 80 procent av Jemens befolkning befinner sig i en humanitär kris.

Flera tusen personer lider av svält och sjukdomar men utbudet av medicinsk vård är dålig. Större delen av befolkningen befinner sig på flykt inom landet.

FN jobbar för att nå en lösning, de har en ett flyktingorgan som befinner sig i landet för att hjälpa flyktingar inom Jemen.

Problematiken ligger i att FN inte kan gå emot Saudiarabien, eftersom länder såsom USA och Storbritannien använder sin vetorätt.

En lösning krävs inom kort, därför är det viktigt att resolutionen inte innehåller några provokativa formuleringar som leder till att någon av permanenta medlemmarna i FN använder sitt veto.

---

Genom hela vår historia har vi människor präglats av konflikter. Vi delar inte alltid samma mening/åsikter och därför tar vi till olika medel för att bli eniga.

Dessa medel innefattar ofta vapen och våld, vilket bidrar till stora konflikten. Till följd av kolonisering, diverse krig, rebeller

maktövertagande, rörelser etc., har länder haft svårt att bygga upp en förenad union med ett gemensamt folk. Jemen är ett exempel på ett sådant land.

Jag har valt att skriva en rapport om landet Jemen då det är en aktuell konflikt i dagsläget. Jag tycker det är intresseväckande att läsa om hur Jemen präglats av maktkamp, och förstå hur det har påverkar Jemens dagskonflikter.

Jag anser att det är viktigt att ha en överblick över problemen som uppstår i vår värld för att se vad det är som orsakar dem.