Introduktion
En av de sju dödssynderna är frosseri och angående mat finns det fem olika sätt att synda på skriver professor på Lunds universitet Ulf Ellervik i sin artikel

“Orange - en färg att frossa i”, (Kemivärlden Biotech med kemisk tidskrift, nummer 7-8), utgiven i augusti 2013.

Utdrag
Skribenten forsätter med att förklara att elektroner i de molekyler som bygger upp en förening måste ta upp energi från ljuset för att den kemiska föreningen ska ha färg.

Karoten är ett namn som kommer från det latinska ordet carota, som betyder morot. I morötter finns en kemisk förening, kallad ß-karoten.