Introduktion
Polismyndigheten lyder under justitiedepartementet. Den 1:a januari 2015 slogs 21 lokala polismyndigheter ihop till en ny, och den 15 februari 2018 utsågs Anders Thornberg till den högsta posten, - rikspolischef - av regeringen. Detta innebär att Thornberg har på uppdrag av regeringen fullt ansvar för hela myndigheten.

Utdrag
‘’Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.’’ - polisen.se

Konkreta exempel på vad polisen gö Regeringen har fram till och med år 2020 lagt 2,7 miljarder kronor på polismyndigheten. Den ursprungliga tilldelningen var 2 miljarder, men förra året (2017) la regeringen på 700 miljoner kronor extra på sin vårbudget till polisen.

Enligt den dåvarande finansministern Magdalena Andersson var anledningen till extra satsningen främst att antalet skjutningar i Sverige har ökat på ett sätt som sägs vara oacceptabelt. Regeringen vill visa handlingskraft i något som sägs vara en orolig tid, och satsningen ses som en krigsförklaring mot de kriminella gängen i landet.

Den dåvarande regeringen sa att de extra pengarna ska gå till: skyddsvästar, hjälmar, utrustning till nationella bombskyddet, kroppsburna kameror och resursförstärkning för utredning av sexualbrott. Det är polisen själva som ansvarar för pengarna till detta fördelas. Målsättningen är också att antalet anställda inom myndigheten ska öka med 10 000 till år 2024.

r är att hantera bostadsinbrott, misstänkta bomber ochhatbrott. Det senaste året har det varit mycket diskussioner om varför nazistiska NMR tillåtits demonstrera i Stockholm. Detta är polismyndighetens beslut - de har nämligen i uppdrag att tolka grundlagarna som politikerna har röstat igenom - b.la yttrande-, mötes-, demonstration-, och föreningsfriheten.

De långsiktiga målen som polisen arbetar efter är bland annat att de ska finnas tillgängliga där medborgarna behöver dem. Se till att fler lokalpoliser finns och fler medarbetare som ska rycka ut vid akuta larm, utreda brott och arbeta för att förebygga brott lokalt.

För att bli polis så måste man gå en utbildning som omfattar 5 terminers helstudier. samt att man måste göra aspiranttjänstgöring, vilket är 6 månader lång och genomförs i ett av polismyndigheternas lokalområde. denna tjänstgöring kan ses som den femte terminen för grundutbildningen och består av att få tjänstgöra som polis tillsammans med en instruktör.

Denna termin är uppdelat i olika enheter såsom trafikenheten, kriminalenheten och ordningsenheten. När denna termin är klar återstår det 2 månader av studier innan man kan ta sin polisexamen.