Introduktion
Raketosten började säljas 1940 och var då en tub som innehöll mjukost. Osten skars med ett snöre och för att få upp osten över tubens kant tryckte man upp den underifrån.

Innehållsförteckning
Raketost
Hur såg den ut:
Historia:
Kavli före raketosten:
Förbättring:
Miljöaspekt:
Målgrupp

Utdrag
Istället för ett ohygieniskt snöre som hade en tendens att mögla efter användning ska vår nya raketost ha en typ av “osthyvel” helt gjord av plast på locket.

Hyveln själv kommer dock inte lösa hygienproblemet, då ostrester fortfarande hade fastnat och möglat.

Därför ska vår produkt ha flera tunna plastfilmer på hyveln. Efter man skurit osten, kan man dra av en plastfilm och hyveln kommer var lika ren som innan.