Introduktion
Det finns naturligtvis många svåra saker som uppstår i samband med skilsmässa, och en nackdel är ju att tryggheten rycks undan i en period när man själv befinner sig på en språngbräda ut i livet, som man ju är i tonáren.

Tilliten i relationen till de vuxna kan också rubbas. Den inre föreställningen hos tonáringen om att familjen är ständigt beständig rubbas också.

Utdrag
Tonåringen kan också uppleva att den inte själv får möjlighet att vara den som är ledsen utan känner att den måste finnas till hands för ledsna föräldrar

Hur stora de negativa effekterna blir är naturligtvis också kopplat till föräldrarnas förmåga att hantera skilsmässan och möjligheten att kunna se barnets behov.

Även om det kanske kan vara svårt att se några fördelar med en separation ur barnens synvinkel finns det faktiskt möjligheter att barn kan få det bättre efter separationen.

Det kan inträffa i exempelvis situationer där förüldrarna har haft en väldigt olycklig och destruktiv relation där de gjort varandra illa, vilket kan innebära att en skilsmässa är den enda lösningen.