Vilka fördelar respektive nackdelar för en tonåring kan finnas vid en skilsmässa

Inledning
Det finns naturligtvis många svåra saker som uppstår i samband med skilsmässa, och en nackdel är ju att tryggheten rycks undan i en period niir man själv befinner sig på en språngbräda ut i livet, som man ju är i tonåren.

Utdrag
Tilliten i relationen till de vuxna kan också rubbas. Den inre föreställningen hos tonáringen om att familjen är ständigt beständig rubbas också. På så sätt kan också tilliten till varaktiga relationer påverkas.

Det behöver inte vara så, men risken finns. En annan nackdel är att relationen till föräldrarna förändras genom att man inte längre har tillgång till båda föräldrarna samtidigt.

Separationen är på det viset ständigt pågående. Sedan finns det också praktiska aspekter som att det är jobbigt att flytta mellan två hem och att ekonomin ofta blir sämre.

Tonåringen kan också uppleva att den inte själv får möjlighet att vara den som är ledsen utan känner att den måste finnas till hands för ledsna föräldrar.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter