Innehållsförteckning
Vad är mänskliga rättigheter?
Exempel där de mänskliga rättigheterna inte fölls

Utdrag
Trots att de mänskliga rättigheterna finns så fölls de inte i alla länder, de kan vara att fattigdom som stoppar landet från att göra det eller att man helt enkelt vägrar. Jag har valt att skriva om hur de mänskliga rättigheterna inte fölls i Uganda. Uganda är ett väldigt fattigt land där många lever i fattigdom och har det väldigt svårt.

Fattigdomen påverkar främsta barnen nu och i framtid. P.g.a. fattigdom tvingas många barn arbeta för att få in inkomster till familjen så att man ska kunna klara sig. Detta gör också att föräldrarna skaffar flera barn för barnen ska ge pengar till familjen.

Att de behöver jobba gör att de inte kan gå i skolan vilket gör att de inte kommer kunna något bra jobb i framtiden utan kommer hamna i deras föräldrars situation där de är fattig och deras barn också måste arbeta. Detta kommer fortsätta och bli likadant om och om igen som ett kretslopp om ingen gör nått.

I världen är det 168 miljoner barn som tvingas att arbeta av olika skäl där det största skället är fattigdom så som i Uganda. Av de 168 miljonerna är så arbetar 85 miljoner barn med arbete som kan skada dem eller hindrar dem i att utvecklas och att gå i skolan.

Detta strider mot artikel 32 i barnkonventionen där det står att barn ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barn eller hindrar dem från att gå i skolan. Ändå så arbetar 85 miljoner barn med det som strider mot artikel 32 och mycket görs inte åt det.

I artikel 26 från den allmänna FN förklaringen om de mänskliga rättigheterna så står det att alla ska ha rätt till utbildning, åtminstone grundutbildning som dessutom ska vara kostnadsfri. Detta ska göra att man ska utvecklas och vara väll förbered för framtiden.

Att barn ska behöva jobba strider mot artikel 26 då de inte får en utbildning.
Barnarbete strider mot artiklarna 6, 28, 31, och 32 från FN:s barnkonvention artikel där det står följande.