Introduktion
Fetma är en sjukdom och uppstår när man äter mer än vad man bränner.

Sjukdomen kan lagra så mycket fett att det kan ge stora påfrestningar på kroppen och risken för andra sjukdomar ökar mer.

De som lider av fetma kan få andra sjukdomar och kan utsättas för högt blodtryck, diabetes eller astma.

Fetma kan även påverka ens hälsa, fysiskt och kan leda till problem för knän och leder.

Utdrag
Övervikt och fetma kan bara inträda om intaget av energi är högre än den energi som personen förbrukar.

Men personer med en ärftligt benägenhet för övervikt och fetma kan lägga på sig lättare vikt av en stillasittande livsstil och dåliga matvanor.

Att hamna i övervikt eller fetma kan också handla om personlighet, egenskaper hos fettväv eller muskulatur, en benägenhet i centrala nervsystem eller i regleringen av aptiten.

Det kan även komma i vissa fall en hormonell rubbning som förklaring.

Övervikt leder till fetma. Övervikt beror på en obalans mellan intaget och förbrukningen av energi.

Om man får i sig fler kalorier än vad kroppen använder kan man gå upp i vikt. Fettet befinner sig under huden, runt kroppens många organ och buken.

Fettet som sitter vid buken är de fett som enklast omvandlas till energi när kroppen behöver det.

Det kan förekomma att fettet lagras och inte förbränns som det ska, om det inte förbränns så kan det leda till problem.

När fettet inte blir använd som energi fylls det bara på vilket leder till att individen utvecklar till fetma.

Kroppen kan lagra nästintill hur mycket fett som helst. De finns en mängd faktorer som kan påverka energibalansen, bland annat miljö, beteende, ämnesomsättning och genetiska faktorer.

Det är framförallt i miljö och beteende man kan göra förändringar för att förebygga och behandla övervikt.

Övervikt och fetma har under senaste decennierna blivit vanligare eftersom människor rör sig mindre och har ett met stillasittande arbete.