Innehållsförteckning
Problemområde och centrala begrepp:

Historicism och produktionsförhållanden

Klasskamp

Alienation och lönearbete

Problemområde och centrala begrepp:

Vem är Georg Simmel (1858- 1915)
- Problemområden och centrala begrepp:

Utdrag
Vem är Vem är Karl Marx (1818-1883)
Marx var filosof, revolutionär, samhällstänkare

Problemområde och centrala begrepp:
Kapitalism, produktionsmedel och kapital

Historicism och produktionsförhållanden
”det är ekonomin som styr politiken inte tvärtom”. Samhället organiseras olika beroende på vem/vilka ÄGER produktionsmedlen!