Introduktion
Pipor kan delas in i öppna, halvöppna och slutna pipor beroende på hur de är konstruerade.

När ljudet färdas genom pipan kommer det att reflekteras när det når pipans bortre ände.

Utdrag
Det känns ju självklart i fallet med en sluten pipa men även i en öppen pipa sker en viss reflektion.

Precis som för strängen så leder det till att de reflekterade vågorna samverkar med de följande vågorna.

Det medför att vissa frekvenser kommer att ge upphov till en stående våg i pipan.