Stora utmaningar för framtida astrofysiker | A i betyg

Inledning
Nu lever vi i ett universum som expanderar enligt Hubbles lag. Hur länge kommer expansionen att fortsätta?

Anda sedan Hubble upptäckte expansionen på 1920-talet, har man spekulerat i om universums gravitation är tillräckligt stark för att bromsa expansionen.

Utdrag
Under 1990-talet upptäckte tvá grupper, den ena ledd av Saul Perlmutter vid Berkeley Laboratory, USA och den andra ledd av Brian Schmidt vid Mount Stromlo Observatory.

Australien att expansionstakten inte alls avtar utan istället ökar. De lyckades mäta att avlägsna galaxer rör sig bort från oss med högre hastighet än väntat enligt Hubbles lag och avvikelsen är större ju större avståndet är.

Universums expansion accelererar alltså. Denna bedrift krävde att de lyckades bestämma både avstånd och rödförskjutning för avlägsna galaxer.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter