Svenska 1 och Svenska 2- lika som bär?

Inledning
Svenska 1 och Svenska 2. För en gymnasieelev låter dessa kurser mer eller mindre som ett vanligt hopp till ett nytt läsår, vilket de är vana vid från grundskolan. Samma kunskapskrav, men lite svårare och med nya uppgifter. Eller? I den här texten kommer jag att belysa några av de största och viktigaste skillnader som kommer med Svenska 2 utifrån det centrala innehållet i diverse kurser.

Utdrag
Först kommer vi att ta en närmare titt på den muntliga förmågan. Skolverket skriver på sin hemsida i texten Svenska 1 (2018) att fokuset i muntliga framställningar ligger på mottagaranpassning i Svenska 1. I Svenska 2 finns det däremot krav på muntliga presentationer som är argumenterande och utredande i sin natur, vilket inte tidigare varit nödvändigt.

Alltså är Svenska 1 mycket av en grund för vad som behövs för att kunna göra en argumenterande eller utredande presentation som dessutom är intressant och fångar åhörarnas intresse, eftersom man då kan anpassa föredraget till situation och mottagare. Detta leder till att det nu är krav på presentationer som går mer på djupet och är mer avancerade.

Det krävs att de är intressanta men också övertygande med en argumenterande struktur. Det leder till att eleven kan utveckla sin förmåga att föra fram sin åsikt i tal på ett formellt och sakligt sätt framför en grupp.

Denna egenskap kommer att vara mycket viktig, inte bara innanför skolans väggar utan också ute i livet för personens personliga utveckling då det ger nya möjligheter att kunna uttrycka sina åsikter. Man skulle kunna säga att Svenska 1 fokuserar på hur du framför något, medans Svenska 2 tar det till nästa steg och fokuserar på innehållet i det du för fram.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter