Innehållsförteckning
1.Redogör för tankefelen konfirmeringsbias och haloeffekten. Vad kan dessa få för konsekvenser? (positiva och negativa).

2. Vilka förklaringsstilar presenterar Martin Seligman och vad innebär de olika förklaringsstilarna?

3. Du har nu läst om den kognitiva psykologin. Vilka styrkor och svagheter kan du se hos det kognitiva perspektivet när det gäller att förklara varför en person tänker, känner och handlar som den gör? Hur väl stämmer det överens med dina egna erfarenheter?

Utdrag
Först och och främst får vi kolla närmare på vad betyder begreppet konfirmeringsbias och haloeffekten och vad innebär de?

● Konfirmeringsbias betyder att vi söker hela tiden bevis för att allt som vi tror och tycker är sant. Vi förstärkare självkänsla och tar emot berömmen.

Fokuserar om medvetandet på det man tror på. Vill bekräfta sin hypotes men inte motbevisa den.

Bekräftelsebias är tendensen vi människor har att leta efter bekräftelse för det vi redan tror på och bortse från information som säger emot vår övertygelse.

Fördel kan vara att man kan välja om man vill fokusera på positivt eller negativt. Nackdel- man riskerar att missa viktiga motbevis.

● Haloeffekten innebär att vi ger en person andra egenskaper. Om en person är negativ kommer du lägga till andra negativa egenskaper till person.

En person framstår ännu bättre om du redan ser den som en bra, du vill hjälpa, bryr dig om personen.

Att få ett positivt intryck av någon kan skapa fler positiva intryck för samma person.

Haloeffekten manifesterar sig hela tiden i vårt liv. Tex om en person har en bra eller mycket attraktiv kroppsbyggnad ger vi honom en hel serie positiva egenskaper utan att ens verifierat att han verkligen gör det.

Det antas att personen är intelligent, snäll och trevlig osv. Omvänt om angår verkar ful, är det normalt att tänka om att den här person är tråkigt, ovänlig, attraktivt.

Så alltså fördel kan borste negativa delar om det finna positiva. Och nackdelar är att om man hittar en negativ egenskaper kan allt bli negativt.