Introduktion
Många har väntat sig att läsplattor och annan digital teknik ska revolutionera bokutgivningen lika kraftigt som Gutenbergs boktryckarkonst en gång gjorde.

Hur betydelsefull är egentligen den digitala tekniken för bokutgivningen? Kan den jämföras med Gutenbergs betydelse?

Utdrag
För 550 år sedan gjorde Gutenbergs uppfinning det skrivna ordet tillgängligt för alla.

I sin artikel ”Gutenberg delar Europa” i Världens historia (2010) skriver Stine Overbye om hur boktryckarkonsten revolutionerade en hel värld.

Till skillnad från de tidigare handskrivna böckerna, som tagit lång tid att kopiera, kunde tryckpressen producera böcker med bokstäver som var perfekta och lätta att läsa.

Overbye hänvisar till Victor Hugos roman ”Ringaren i Notre-Dame” där en beläst man beundrande bläddrar i en tryckt bok för första gången.

Han förutspår dock att böcker kommer frånta kyrkan sin auktoritet när de nya åsikterna sprids över världen.

Att boktryckarkonsten förändrade världen framkommer också i John Mans bok ”Gutenberg” (2002).

Resultatet av möjligheten att trycka med lösa typer var en helt ny kommunikationsvärld, de tidigare skrivarna blev umbärliga.

I stället för en månads arbete för att skriva en bok kunde man nu trycka tvåtusen böcker på samma tid.

I sin bok jämför Man en framgångsrik tryckt bok med en sten som släppts i vatten, ”dess budskap sprider sig som ringar till hundratals, tusentals, miljontals läsare”.

Forskare kunde nu lättare jämföra sina framgångar och undersåtar fick hävstänger mot ledningen.

Gutenbergs boktryckarpress gjorde att det som utgör den moderna tiden, för oss idag, växte fram.