Typologiska och kulturella olikheter | B i betyg

Inledning
Skillnader mellan språk kan beskrivas som typologiska olikheter. Det kan gälla skillnader i språkens grammatiska system, där språk kan vara mycket olika uppbyggda.

I vissa språk böjer man verb efter genus, antal och tempus som i exempelvis ryska och arabiska, vilket innebär att det inte är nödvändigt att sätta ut subjektet.

Utdrag
Den information som behövs finns i böjningsändelserna. Ett exempel från arabiska är verbet äta: 'akalat (hon åt), där ändelsen -t anger att verbet böjs i femininum.

Ytterligare exempel är jakuluu (de äter), där ändelsen -uu anger plural maskulinum. Det inledande ja- markerar tempus i presens. Svenska tillhör de språk där endast tempus anges på verbet och subjektet kan därför inte utelämnas.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter