Vad är EKG och EEG och Ultraljud Ljud | A i betyg

Inledning
En vanlig undersökning är EKG (elektrokardiografi) där man mäter den elektriska aktiviteten hos hjärtat genom att elektroder placeras på bröstet.

Många avvikelser i hjärtats funktion kan studeras med EKG. Ett normalt EKG ser ut som i figuren nedan.

Innehållsörteckning
Ultraljud Ljud
På gång

Utdrag
Metoden är speciellt lämplig för att studera förändringar i hjärnans aktivitet under sömnen men används också vid demens-, epilepsi- och stroke utredningar och för att konstatera hjärndöd.

Graferna som blir resultaten är inte så enkla att tolka men i bilden nedan till höger ser du några ganska typiska mönster. Om en person lider av tex.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter