Introduktion
En vanlig undersökning är EKG (elektrokardiografi) där man mäter den elektriska aktiviteten hos hjärtat genom att elektroder placeras på bröstet.

Många avvikelser i hjärtats funktion kan studeras med EKG. Ett normalt EKG ser ut som i figuren nedan.

Innehållsförteckning
Ultraljud Ljud
På gång

Utdrag
Metoden är speciellt lämplig för att studera förändringar i hjärnans aktivitet under sömnen men används också vid demens-, epilepsi- och stroke utredningar och för att konstatera hjärndöd.

Graferna som blir resultaten är inte så enkla att tolka men i bilden nedan till höger ser du några ganska typiska mönster. Om en person lider av tex.