Introduktion
konsekvensetiken kallas också syfte etik eller effektetik. Som namnet antyder är fokus här på konsekvenserna av handlingar. Om du främst är bekymrad över konsekvenserna för dig själv, så pratar vi om själviskhet.

Tvärtom, om du överväger konsekvenserna för alla människor som påverkas av aktionen, är det universalism.

Ett exempel på universalism är utilitarism, enligt vilken du bör välja de åtgärder som ger största möjliga individer största möjliga lycka eller önskan. Här har bara lycka eller lust ett inneboende värde.

Utdrag
För individer och minoriteter, om virespekterar rättvisa och rättigheter, kommer det att gynna samhället som helhet på lång sikt. I detta avseende anser Mills rättigheter att det finns tvister om att de har ett inneboende värde.

Bland annat främjar denna inställning etikens rättigheter. Detta moraliska koncept representerar den brittiska filosofen och politiska tänkaren John Locke (1632-1704).

Han är en av de mest kända företrädarna för den liberala politiska tanken. För honom är det uppenbart att alla människor har liv, frihet och äganderätt. På detta