Vätevatten | vad är det baserat på | A i betyg

Inledning
När det kommer till vad som är det ena eller det andra inom vetenskap och pseudovetenskap så finns det flera perspektiv som måste tas i åtanke för att en skildring ska göras mellan båda.

Vad som benämns som vetenskap är inte enigt men har ett och samma fokus - vetenskap är kunskap, men kan även vara metoder för faktasökning.

Specifikt för denna rapport så är vetenskap insamlade kunskaper med vetenskapliga metoder, och även att endast vissa metoder uppfyller kraven för att kallas vetenskapliga.

Denna rapport handlar om vätevatten och vad det är, men även om varför det ine är en vetenskaplig metod. Området vätevatten har nästan i princip ingen forskning bakom sig, utan är i stora drag något påhittat.

Innehållsörteckning
Inledning 3
Syfte 3
Frågeställning 3
Teori 3
Metod 5
Resultat 5
Diskussion 5
● Metoddiskussion 6
Slutsats 6
Bilagor 6
● Källkritik 6
● Källförteckning 8

Utdrag
Framställningen av vätet som används till vätevattnet kommer enligt hydrogenwater.se från en elektrolysprocess.

Elektrolys är en vetenskaps metod som används för att skynda på olika kemiska reaktioner; berättas på Naturvetenskap.org (10/4 2009, uppdaterad 5/11 2014).

Med hjälp av en elektrisk spänning drivs en så kallad redoxreaktion (en oxidation-och reduktionsreaktion samtidigt).

När en redoxreaktion ser på vatten så kommer vattnet reagera och bilda både vätgas och syrgas, och för att få vätevatten så påstås att vätgasen som bildas användas och blandas med vattnet för att få vatten berikat av vattenmolekyler.

Vid sidan av detta argumenterar hemsidan Hydrogenwater.se att väte är naturens starkaste antioxidant, trots att denna argumentation inte stöds av fakta till varför.

På Livsmedelsverket.se så berättas mer eller mindre funktionen vätet har, det vill säga knappt något eftersom vätet nämns inte.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter