Introduktion
Tänk dig att vi placerar en metallplatta ovanpå en spole med järnkärna. Vad kommer att hända med plattan om vi plötsligt slår på en stark ström genom spolen?

Utdrag
Strömmen genom spolen skapar ett magnetfält. Den plötsliga förändringen av magnetfältet får elektronerna i metallplattan att röra sig runt i en ring så att de skapar en induktionsström som motverkar det nya magnetfältet.

Eftersom det nya magnetfältet har motsatt riktning mot spolens magnetfält kommer den att lyftas uppåt.