Why are Sweden’s coronavirus figures falling so sharply and what does it mean for the future?

Introduktion
Under hela augsusti så har det hittats 7 042 fall under hela månaden och det tycker jag är bättre än de andra månaderna eftersom under hela månaden Juni så har de hittat 28 575 fall så det har minskat mycke under sommaren.

Och det var bara 89 som var döda. Och under augusti i världen så har det hittats ungefär 7 miljoner fall och ungefär 80 tusen döda och och 5,843 dödsfall per capita.

Jag tycker att Sverige hade kunnat göra bättre eftersom vi hade ingen karantän så folk gick ut och inte brydde sig. Och de skulle stänga alla skolor eftersom i skolan så sitter man nära varandra.

Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.

Utdrag
Det blev många arbetslösa i Sverige efter Corona krisen som tex de som jobbar i flygplats förlorade sitt jobb. Eftersom sverige har stängdes sina gränser så blir det ingen jobb för flygplats vakter osv. Och sommaren 2020 så har sommarjobb de flesta blev bortagen eftersom det är corona.

Och eftersom export och import är nu stängd i Sverige så blir det svårt för de här fattiga arbeterna och tjäna pengar eftersom de har stängs de export oh import.

Coronaviruset har påverkat också jobbchanser för de som söker jobb eftersom de vill inte att smittan ska spridas speciellt i restauranger. Och de som jobbar inom servicesektorn kan få chans och jobba hemma så det inte ökar smittspridning.

Virusert Covid-19 har påverkat hur många timmar man ska jobba för att ha rätt till ersättning nu det räcker med att du jobbar 60 timmar per månad.