1984 Eller Brottsbekämpning? | Analys

George Orwells bok 1984

Inledning
Storebror lyssnar och ser ditt varje drag. Han vet vad du gör, vem du pratar med och vad du köper.

Hela ditt liv blir alltså dokumenterat och granskat.

För vad? Din brorsa drar linor på Stureplan och säljer lite till polare och ibland till några pundare på plattan.

Är det rätt? Enligt lag 2007:979 paragraf 1§

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter