Polismyndigheten | Samhällskunskap

Polismyndigheten lyder under justitiedepartementet. Den 1:a januari 2015 slogs 21 lokala polismyndigheter ihop till en ny, och den 15 februari 2018 utsågs Anders Thornberg till den högsta posten, - rikspolischef - av regeringen. Detta innebär a...


Karakter: C

Ord: 787

5 Stjerner

De så kallade tiggarna | Samhällsvetenskap

Mängder av konspirationer har dykt upp rubriken tiggeri på senaste. Kanske inte helt oväntat eftersom antalet tiggare på våra gator har ökat de senaste åren. Vilka de är och varför de är här är återkommande frågeställnin...


Karakter: B

Ord: 6788

5 Stjerner

Uppdrag, Kina | Samhällskunskap

Syftet med detta uppdrag är att undersöka, utreda och redogöra för Kinas ekonomiska och jämnlöpande samhälleliga utveckling utifrån de historiska förutsättningar som fungerat utslagsgivande för denna och följaktligen dess nutida utformnin...


Karakter: A

Ord: 5435

5 Stjerner

Liberalismen | Samhällskunskap

Liberalismen har under alla tider vunnit terräng när dess ideologiska uppfattning stått i kontrast till de gängse samhälleliga och politiska uppfattningarna. Ideologins explicita utbredning under 17- och 1800-talen har sedermera legat till grund...


Karakter: A

Ord: 5487

5 Stjerner

”Hur kommunicerar jag?”

Jag kommunicerar olika beroende på situationen och vem jag är med. Särskild beroende av situationen är mitt kroppsspråk. Är jag arg så har jag ett visst kroppsspråk medan om jag är lugn så är jag mer avslappnad. Hur eller hur an...


Karakter: B

Ord: 858

5 Stjerner

Marknadsekonomi & planekonomi

Brister
Jag har beskrivit många brister tidigare i uppsatsen, men här kommer en kort sammanfattning. Bristerna i en marknadsekonomi är, som jag beskrivit högre upp, dels att inflationen blir ganska svår att få bukt på i och med att man ...


Karakter: A

Ord: 3256

5 Stjerner

Det stulna landet Israel | En essä om Israel- Palestinakonflikten

Israel-Palestina konflikten har länge varit en omdiskuterad intrig mellan två folk som båda anser sig ha rätten till det land som ursprungligen var Palestina. Konflikten är ännu idag, 70 år efter dess början, mycket infekterad och står fortf...


Karakter: A

Ord: 1485

5 Stjerner

Alt right- rörelsen i Sverige | Ett hot mot vår demokrati?

I somras under almedalsveckan närvarade Nordfront där de fick samtala och visa upp sin politik som vilket parti som helst, vilket har gjort många människor både upprörda och oroliga. Men, finns det en anledning till denna oro? Är nationalsocia...


Karakter: B

Ord: 1445

5 Stjerner

Ett hållbart samhälle | En uppsats om köttkonsumtion

I vårt samhälle råder idag en miljötrend som går ut på att anpassa sin kost för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta går till stor del ut på att minska ner eller helt avstå från att konsumera kött, som är allmänt känt för att...


Karakter: A

Ord: 2410

5 Stjerner

Ideologiuppgift – liberalism

Liberalism är den ideologin som skapar det bästa möjliga samhället. I en vardag där människor är fångade i system som begränsar deras liv, kan ingen blomstra. Människor växer av att själva kunna ta ansvar över sina liv och forma dom hur ...


Karakter: A

Ord: 2488

5 Stjerner