Sociala mediers roll i samhället

En stor fördel med sociala medier är att man lätt kan nå ut till många personer samtidigt. Det är lätt att sprida nyheter, vilket motverkar förtryck och värnar om vår åsikts och tryckfrihet.

Tack vare sociala medier är inf...


Karakter: A

Ord: 3165

5 Stjerner

Mänskliga rättigheter & folkrätt

Det är inte omöjligt att kunna se ett samband mellan dessa problem. Veto- systemet i kombination med den ekonomiska försörjningen fungerar inte. Man kan se att veto-länderna är stora och utvecklade nationer som står för den större delen av F...


Karakter: A

Ord: 1531

5 Stjerner

Ekonomisk liberalism & Monetarism | Nationalekonomiska teorier

I den ekonomiska liberalismen har individen den huvudsakliga makten över marknaden, medans staten ska ha en så liten roll som möjligt för att värna om individens personliga intressen och frihet. Systemet bygger på att efterfrågan styr utbud. <...


Karakter: A

Ord: 1959

5 Stjerner

Tobaksindustrin | En fördjupningsuppsats om lobbyism

Lobbying var från början tänkt som något positivt som skulle underlätta för politiker i beslutsfattande gällande lagar. Det är omöjligt att lagstiftarna är experter på alla ämnen som kommer att beröras av den eventuella nya lagen, och d...


Karakter: A

Ord: 2805

5 Stjerner

Kvoteringar är inte vägen till ett jämställt samhälle

Aldrig tidigare har det varit så viktigt med jämställdhet som det är idag. Det innebär också en rad olika åsikter och förslag om hur vi ska lösa problemet med ett samhälle som idag inte är jämställt mellan könen. Idag har vi vissa yrken...


Karakter: B

Ord: 1769

5 Stjerner

Källkritik | Samhällskunskap 1b

Källorna jag har byggt mitt arbete på har jag valt nogrannt och jag har enbart använt fakta från de källor jag anser pålitliga. Största delen av min fakta kommer ifrån Regeringskansliets hemsida då jag värderar denna källa högt. Jag har ...


Karakter: A

Ord: 1238

5 Stjerner

Världens största humanitära kris, Jemen. | Samhällskunskap 2

Jemen, ett av världens mest fattiga länder som präglas av våld och konflikter, något man knappt pratat eller diskuterat om i skolans värld, jag vill fördjupa mig i denna konflikt och inbördeskrig för att förstå vad det hela hand...


Karakter: A

Ord: 4525

5 Stjerner