Introduktion
Det som lade grunden för Greklands kultur, var forntidens högkulturer, detta skriver Anders Lindqvist i ”Människans texter – Litteraturen” (s.26-33).

Vidare har kulturen fortsatt inspirera omvärlden genom en mängd ord som lånats från grekiskan, samt demokratin som formgavs i Athen.

Genom den växande handeln, som främjades av den nu allmänna användningen av mynt samt utvecklingen av skriften, kunde Athen nu runt 400-talet bli mittpunkt för den grekiska kulturen, vilket gjorde att den Athenska demokratin skapades.