Antikens Grekland | Uppgift | C i betyg

Inledning
I boken Människans Texter - Litteraturen så berättar Anders Lindqvist och Karl Lindqvist om hur Litteraturen och Dagens sammankoppling till Antikens Grekland växt sig fram.

Utdrag
I staden Athen uppstår även Demokratis Födelse. Dom berättar således att under denna tiden kommer många låneord in i det svenska språket som Demokrati Olympiad Filosofi samt Psykologi.

Demokratin var på den tiden för de fria folket. Alltså vuxna män som bodde i stadsstaten. Det var inget för kvinnor slavar eller inflyttade män från andra stater.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter