Introduktion
I boken Människans Texter - Litteraturen så berättar Anders Lindqvist och Karl Lindqvist om hur Litteraturen och Dagens sammankoppling till Antikens Grekland växt sig fram.

Utdrag
I staden Athen uppstår även Demokratis Födelse. Dom berättar således att under denna tiden kommer många låneord in i det svenska språket som Demokrati Olympiad Filosofi samt Psykologi.

Demokratin var på den tiden för de fria folket. Alltså vuxna män som bodde i stadsstaten.

Det var inget för kvinnor slavar eller inflyttade män från andra stater.