Beteendeperspektivet | Uppgift

Innehållsörteckning
1) Förklara vad Pavlov menade med klassisk betingning. Försök hitta ett eget exempel.

2) Ge exempel på hur reklamen använder sig av associativ inlärning (klassisk betingning). På vilka olika sätt påverkar det oss som konsumenter och människor? Motivera med exempel från dagens samhälle.

3) Förklara följande begrepp: Positiv förstärkning, negativ förstärkning, generalisering, Utsläckning, diskriminering, Betingning av andra graden och Oregelbunden förstärkning.
- Positiv förstärkning:
- Negativ förstärkning:
- Generalisering:
- Utsläckning:
- Diskriminering:
- Betingning av andra graden:
- Oregelbunden förstärkning:

4) Redogör för B.F Skinners tankar kring beteende och inlärning, operant betingning, samt Skinner-boxen.

5) Förklara hur det går att arbeta med positiv och negativ förstärkning/bestraffning i samhället? Ex. som förälder, lärare, kompis, chef osv. Vilka möjligheter och faror kan det innebära i långa och korta lopp? Belys med konkreta exempel, förklara och dra slutsatser.

Utdrag
Ivan Pavlov, en läkare som var intresserad av hur människor och djur påverkas och lär sig olika saker. Pavlov ansåg att vi blir influerade av vår miljö och omgivning, detta skiljer sig om vi jämför med Freuds teori.

Pavlovs teori kom att bli en större succé än Freuds. Den klassiska teorin som Pavlov är mest känd för, är för hans originella idé, den handlade om hur mycket saliv en hund producerar när den ser mat.

Under undersökningsprocessen så upptäckte och fastställde han den klassiska betingningen. Klassisk betingning/inlärning är en typ av associativ inlärning där en organism lär sig att sammanlänka ett stimulus med ett annat för att nå en viss respons.

Enligt Pavlov så styrs beteendet av ett stimuli som därmed framkallar en respons. Har du ett stimuli så får du respons och dessa hänger ihop.

Det kunde vara blandat med att olika stimuli ger olika responser men Pavlov kom till instinkt om att vissa stimuli ger vissa typer av responser.

Exempelvis när du hör en telefon plinga så kollar du automatiskt på din telefon trots att de inte var den som lät. Hur en respons är inlärd påverkar detta, obetingad eller betingad.

Pavlov lyckades förklara detta som att hundmaten var ett obetingad stimuli som därmed gav ett obetingad respons, i detta fall då saliv.

Hundarna var ju inte betingade ännu. När Pavlov började ringa med klockan så klassades de som ett neutralt stimuli så Pavlov hade inte lärt dem att koppla klockan med maten ännu.

Efter ett tag så kommer ljudet av klockan gå från ett neutralt stimuli till ett betingat stimuli då hundarna kommer ha lärt sig att ge en viss respons, i detta fall blir det då en betingad respons. Klockan börjar motsvara ett inlärt stimuli, dvs, betingat.

---

Inom reklam så använder man sig av klassisk betingning för att sälja in en produkt eller sitt varumärke.

En reklam kan innehålla bilder eller videos av andra personer som har blivit tillfredställda genom varan för att tilltala oss och våra känslor.

Det är vanligt att visa en person som är dagens “ideal” och säljer in produkten genom att om man köper den så kommer man bli det själv.

Något som kan kopplas till reklam är associerings principen. Detta har att göra med exponering, men det viktigaste är att ses i ett positivt sammanhang.

Denna princip är i stort sett omedveten, och ett typiskt exempel är att lättklädda kvinnor är relaterade till manliga produktannonser .

Denna metod kan uppnå syftet med försäljning genom att väcka manliga positiva känslor i ögonen på lättklädda kvinnor relaterade till produkten. Därför är det som händer i medvetandet att överföra positiva känslor till produkten.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter