Introduktion
Eftersom arbetet med genteknik inte är riskfritt är det viktigt att det finns regler som bygger på försiktighetsprincipen och på etiska värderingar.

Utdrag
Det gäller särskilt inom ett forskningsområde som utvecklas så snabbt som gentekniken gör. Genteknik har mycket spridda användningsområden - allt från livsmedelsförädling till produktion av läkemedel och därför är det flera olika lagar som gäller.

På 1990-talet insåg man i Sverige att de rådande lagarna inte var tillräckliga för den nya tekniken, så man införde en ny genteknik lag och en myndighet som kallas Gentekniknämnden.