Introduktion
Tyvärr har mänskligheten sedan länge ägnat sig åt att fundera ut allsköns otrevliga metoder för att förgöra eller åtminstone oskadliggöra motståndare krig.

Utdrag
Den japanska armén utförde också fruktansvärt sadistiska experiment på människor för att utröna effekten av bakteriologiska stridsmedel.

Mjältbrand (anthrax, som orsakas av bakterien Bacillus anthracis) är en sjukdom som främst drabbar boskap, som kor och får, men den kan även ge människor dödliga infektioner.

Den kan överleva länge som endosporer (minst 70 år), och om man i krigföring sprider dem över fiendens område anser man Under krig och i samband med kapprustning ökar anslagen till forskning om att bakterierna snabbt kan "väckas" ur endospor stadiet och infektera ny offer.