Innehållsförteckning
1. Föreställ dig en ung person med någon form av beroendeproblematik. Hur kan beroendet förklaras utifrån biologisk psykologi? I dina resonemang utgår du från relevanta psykologiska begrepp - de som är fetmarkerade - såsom belöningssystem, pannlober, plasticitet, den sociala hjärnan med flera.

2. Du har nu läst om den biologiska psykologin. Vilka styrkor och svagheter kan du se när det kommer till att förklara en persons tankar, känslor och handlingar utifrån biologiska funktioner? Hur väl stämmer det överens med dina egna erfarenheter?
- Styrkor med perspektivet
- Svagheter med perspektivet

Utdrag
Adam har svårt med spelande om pengar. Tills slut leder det till att det påverkar hans relationer, ekonomin och arbete.

Han har något som kallas för hasardspelsyndrom eller spelberoende. Han lider också av depression och dålig mående.

Han känner att livet står i en plats och att det händer ingenting spännande i hans omgivningen.

Den biologiska perspektivet förutsätter att tankarna, känslor och beteenden kan förklaras utifrån kroppsliga processer.

Forskarna brukar fokuserar sig på nervsystemet och hjärnan (som en flexibelt och plastisk organ) inom den biologiska psykologin.

Hjärnans plasticitet har positiva effekter men samtidig kan det bli lättare för beroende av tex spel eller droger.

Plasticiteten hjälper hjärna att anpassa sig till den belöningseffekter som uppstår när spelmissbruk eller droger används.

Jo mer växter din välmående och må bra känsla vid spel desto mer och oftare vill man spela.

Man undersöker hur de olika delarna i hjärnan kontrollerar de olika områdena som tex språk och minne.

Hjärnans dirigent pannloben hanterar den exekutiva funktionerna som sköter planering, impulskontroll och genomförande av handlingar.

Pg att hjärnan är plastisk och pannloben är väldigt känslig för både yttre och inre påverkan.

Stress och miljön påverkar hjärnan väldigt negativt. Därför har vi så lätt att ta in negativa intryck.

Man undersöker också hur kemiska substanser som hormoner och signalsubstanser kan påverka oss mental (information från lättattlära.com).

Det finns likheter mellan spel och drogberoende hos personer. När man tittar på funktioner i de delar som är aktuella för belöning, motivation, minne, inlärning elle emotioner.

Hjärnans belöningssystem ger en vällustkänsla när vi anpassar oss till sånt som är viktig för en överlevnad och pg av det sprids signalsubstanser som dopamin (ett av signalsubstans som är väldigt viktigt för den fysiska och psykiska hälsan och påverkar tex beteende, intellektuella funktioner, viljestyrka rörelser, sömn, koncentration och inlärning.)

Dopamin bär även ansvaret över vårt humör eftersom att det spelar en stor roll för att skapa känslor och motivation genom vårt belöningssystemet i hjärnan.

Vällustkänsla gör att individen blir motiverad till att ägna sig åt vissa aktiviteter.