Introduktion
De digitala spåren orsakar exponering. Just nu befinner vi oss mitt i ett utvecklat industrisamhälle till ett digitalt samhälle.

Från privatpersoner till företag har information, data och analyser samlats ihop som leder till ett ständig digitalt spår efter dig som är farligt och måste få ett stopp.

Manipulering av konfidentiell information skapar ett sårbart samhälle.

Eftersom vi människor konstant lämnar ut information omedvetet blir det då en större ökad chans för manipulation av information även kallad för Social Engineering.

Utdrag
Enligt artikeln ”Mobilen spårar dig – överallt” som skrevs av Kristoffer Örstadius (Dagens Nyheter 2015-08-31) berättar dem även hur mycket uppgifter som registrerar i stora databaser av svenska mobiloperatörer.

På detta visset kan mobiltelefonen vara båda din vän och din fiende. Spårningen av andra personer kan ibland kännas som en trygghet för att se vart hen är.

Men som artikel berättar av Kristoffer Örstadius kommer det att spara information av spårningen som kan vara en nackdel när det gäller social engineering.

Men vad händer när spårningen blir för mycket, att man börjar känna att man gör intrång i ens privatliv? Det har jag själv känt att man gör.

När jag går ut brukar mina föräldrar spåra mig genom mobilen och med det se vart jag är.

På ena sidan förstår jag hur skönt det är och att dem kan känna sig trygga men och andra sidan känner jag att dem tränger sig in i mitt privatliv och tror att många ungdomar håller med mig om det.

Att känna sig trängd kan för det första leda till att ungdomar inte väljer att vara lika sociala med sina familjer som även orsaka mer bråk inom familjen.

Men också känslan att vara extremt trängd kan leda till psykisk ohälsa hos ungdomar.