Introduktion
Djuren på Herrgården har fått nog av människornas övergrepp. De gör uppror och grundar en ny filosofi vilken de kallar animalismen.

De har en egen kampsång, O, Englands djur, och arbetar och trivs med sin nya tillvaro. Men smygande, nästan omärkligt, förändras deras förhållanden. En av de ledande grisarna, Napoleon, utvecklar med tiden en riktig diktators egenskaper.

Utdrag
Den svenska titeln på romanen är Djurfarmen men den verkar också kunna kallas Djurens gård. Det är en mycket kort bok som skrivits med kommunismen som ledstjärna. Djuren på gården Manor farm har fått nog när deras ägare glömmer att ge dem mat och super och har sig istället.

De gör således revolution. När människan är bortjagad kommer man tillsammans överens om vilka nya regler som ska gälla, och alla jobbar ”lika” mycket för att nå sina mål. Ett lika som jag tänkt återkomma till lite senare.

Vad skulle man förvänta sig vara huvudtemat för en roman som handlar om djur som bor på en bondgård? Först kan man gissa att George Orwells roman "Djurfarmen" helt enkelt cirkulerar runt mat, bönder och mjölk men historien hävdar faktiskt något större än det.

Det centrala temat i romanen är socialisternas korruption i Sovjetunionen under den ryska revolutionen och händelserna i romanen kopplar ständigt tillbaka till de problem som uppstod i Ryssland år 1917.