Introduktion
Bokens handling berör flera olika aktuella samhällsproblem vilket också gör den till en bok som är och kommer vara aktuell i en lång tid framöver.

Det mest utmärkande av dessa samhällsproblem som kritiseras och skildras i mobbning .

Enligt det som stod i boken har oskar inga egentliga vänner och utsätts dagligen för kränkande särbehandling och trakasserier av tre killar som heter Johnny, Micke och Tomas.

Utdrag
Det finns många anledningar till varför mobbning finns i dagens samhälle, Det kan vara nationalitet eller om man ser olikt alla andra (fördomar).

Personen som blir mobbad vågar inte säga någonting emot mobbaren precis det som har hängt med Oskar enligt boken, han hade inte pratade med någon om det för ibland kan vuxna försämra situationen mer än vad den redan är, därför berättade han inte för sin mamma om det som hade hängt.

Det Kan också beror på att han vill inte att någon ska upptäcka hans svaga personlighet vilket är en av de former av mobbning som visat sig ge allvarligast konsekvenser.