Innehållsförteckning
Situation Talets syfte
Sätt att övertyga
Talets disposition
Stilfigurer
Reflektion

Utdrag
Jag har valt att göra en retorisk analys av talet Emma watson framförde på FN i september 2014 i samband med jämlikhetskampanjen HeforShe.

Syftet med talet var för att presentera HeforShe kampanjen och inbjuda alla, främst män till att engagera sig i den feministiska rörelsen

Budskapet Watson ville förmedla med talet var att informera att detta är en kamp alla måste va med i för att unna sätta stopp för ojämlikheten.

---

Etos, logos, patos är de tre grundläggande medlen för att övertyga, nå ut med budskapet och få andra att lyssna.

Ethos är de första retoriska medlet och handlar om den trovärdighet talaren förmedlar till åhörarna genom sin karaktär. På så sätt kan förtroende och sympati hos åhörarna skapas och de hjälper att övertyga.

Ethos kommer redan i början när Emma watson inleder talet med att uppmärksamma viktiga personer, sen fortsätter hon “ Today we are launching a campaign called for HeForShe.

I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality, and to do this, we need everyone involved”. Hon skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap genom att få oss känna oss delaktiga.