Uppgiftsbeskrivning
I en artikel från Dagens Nyheter, kallad ”Bristande Social kompetens skäl till ungas arbetslöshet (06.07.2013)” vittnas det om hur arbetsgivarna uppmärksammat icke-kognitiva färdigheter hos ungdomarna.

Men är det verkligen ungdomarna det är fel på eller handlar det om en generationskrock?

Introduktion
Jag tycker det är intressant att det är dem “lata och odisciplinerade ungdomarna” som står i fokus i den ständigt återkommande debatten om problematiken i ungdomars arbetslöshet.

Är det inte en väldigt ensidig analys att påstå att det bara är bristande social kompetens som är anledningen till ungdomarnas arbetslöshet? Är det inte ett delat ansvar för att få en lämplig matchning?

Dagens vuxna verkar ha svårt att förstå att förutsättningarna för ungdomarna på arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut idag.