Introduktion
Laboratoriestudier konstaterade att människor vars psykiska energi är uttömd snabbe använde aggression som svar på mindre frustrationer, ett resultat av stor relevans för klassrum ledning.

Också störande för lärare är resultatet att egodepletion verkar göra människor mer benägna att vara oärliga. Ett projekt bestod i att universitetsstudenter ombads genomföra och sedan betygsätta två akademiska uppgifter.

Utdrag
Hälften av studenterna fick en enkel uppgift och resten en svår uppgift. De studenter som genomförde den svåra uppgiften belönade sig själva i den andra uppgiften med extra poāng (utbytbara mot pengar) som de inte hade förtjänat.

Med andra ord lurades de som tömt ut sina resurser under den första uppgiften under den andra uppgiften och tog dubbelt mot vad de egentligen hade förtjänat.

Sett i ett större världsperspektiv har egodepletionens effekter djupgående konsekvenser. Ett projekt noterade att när vuxna personer av båda könen tömt sina psykiska resurser hade de svårare att motstå attraktiva medlemmar av motsatt kön på ett sätt som skulle kunna underminera deras befintliga förhållanden.