Introduktion
Minoritetsspråk är något som alla länder har. Med det menas alla språk som talas av en minoritet i landet.

I sverige är detta alla språk som inte är svenska som som tex norska, engelska och romani.

Efter att flera av minoritetsspråkens talare har minskat under flera år och Sverige fått kritik från eu så valde man ut 5 språk till att bli så kallade nationella minoritetsspråk.

Utdrag
Det visar att språken kan hjälpa fler än bara de som talar det. Språket kan även berätta mycket om kulturen som den kommer från och historien som finns där språket talas.

Det sägs att språk dör ut hela tiden och samtidigt så utvecklas de som redan finns så att de fungerar bättre och ersätta de språken som dör ut.

Då finns det väl ingen mening att behålla de utdöende minoritetsspråken?