Introduktion
Livscykler hos växter För att förstå växters livscykler kan vi först påminna om att växtriket delas in i bl.a. mossor, sporkärlväxter och fröväxter. Här ska vi försöka jämföra livscykeln hos mossor, ormbunkar och gömfröiga växter.

Utdrag
I sporkapseln sker sedan meiosen, och ut kommer sporer med haploid kromosomuppsättning. Dessa kan gro exempelvis på fuktig jord.

Först ser den nya moss individen bara ut som en grön tråd (protonema). Ur denna växer sedan den "vanliga" moss plantan fram.

Hos ormbunkar, de viktigaste av sporkārlväxterna, är den stora gröna plantan i stället diploid.