Innehållsförteckning
Råvaror
Tillverkning
Användning
Resthantering
Förbränning
Diskussion
Källförteckning

Utdrag
Tillverkningsprocessen för Ikeas så kallade ”Pokal”-glas börjar med ett antal råvaror. Det krävs glasbildare, flussmedel och stabilisatorer.

De råvaror som fungerar som glasbildare är i regel kvartssand och borsyra, och behövs för att skapa glaset.

De råvaror som fungerar som flussmedel är soda och pottaska som används för att sänka ett ämnes smältpunkt och göra det mer lättflytande.

De råvaror som används för att stabilisera glaset är främst kalksten och litium, men även baryt behövs och de används för att göra glaset hållbart genom att stabilisera molekylerna. Alla dessa råvaror transporteras till en fabrik där de i ordning smälts ihop och bildar glas.