Mänsklig samlevnad | Möte i Värmland

Utdrag
Novellen Möte i Värmland är skriven av Sven Stolpe.

Den handlar om en övergripande konfliktlösning vilket jag kommer resonera kring i den här texten.

I novellen möttes två bilister på en smal skogsväg. Vägen var så trång att två bilar inte kunde mötas utan att den ena skulle behöva väja. Den ena bilisten ansåg att bara den som möter ska väja och ansåg inte att han personligen behövde väja. Han var egoistisk och vägrade samarbeta. Händelsen ändade i att den andra bilisten själv fick backa. Han insåg att i somliga situationer är det bättre att bara ta steget själv när motparten inte är villig att samarbeta.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter