Mögelförsök | C i betyg

Innehållsörteckning
Hypotes:
Metod:
Resultat:
Diskussion:

Utdrag
Hypotes: Jag tror att äpplena som ska utsättas för försöket kommer att ruttna under en kort period och det beror på att det finns ingen syre i plastpåsen och att den lätta ölen kommer att påverka men vet inte hur.

---

Metod:
Två äpple sattes i varsin plastpåse, den ena blandades med lättöl och den andra hade ingenting i sig.

Båda plastpåsarna stängdes och las vid en element. Äpplena fotograferades för att jämföra om det har skett någon förändring.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter