Näringslivet måste driva | Referat

Inledning
I debattartikeln Dagens nyheter 31/1 2019 Lyder rubriken “Näringslivet måste driva gymnasiets yrkesprogram”

Enligt Gymnasie kommissionen så måste dagens näringsliv bli mer involverat i gymnasiets olika yrkesprogram.

Utdrag
Målet är decennielångt men dom tyder på att arbetet måste påbörjas redan nu för att kunna säkra Sveriges framtida välfärd. Deras tre huvudmål med detta är att: Rusta upp elever kunskapsmässigt.

Kunskapsförmedlingen måste hålla samma höga nivå över hela landet. Yrkesutbildningarna måste vara så pass attraktiva för att kunna locka mer sökandes elever.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter