Introduktion
Ett minoritetsspråk är ett språk som talas av en minoritet i ett land där majoriteten talar ett annat. Konsekvenserna som ett minoritetsspråk innebär skiljer sig beroende på språk.

Får språket ett särskilt förvaltningsområde kan invånarna i regionen ställa krav på språket som talas i diverse kommunala verksamheter såsom barn- och äldreomsorg.

Sverige har idag tre förvaltningsområden, för samiska, meänkieli och finska och för endast finska. För resterande minoritetsspråk är rättigheterna begränsade.

Utdrag
Samerna har funnits i norden och framförallt Sverige långt innan landet kom till. Trots detta har minoritetens ställning i Sverige innehållit rasism och förtryck.

Världens historia har innehållit förtryck och idéer om högre och lägre stående kulturer och över- och underlägsna raser. Samer som förr varit nomader ansågs vara på en lägre kulturnivå än jordbrukare som var i det lägre ståndet i samhällsklasserna.

På grund av detta var nomaderna tvungna att flytta på sig när jordbrukarna började tränga fram och man berövade samerna stora markytor.

Renskötare var ofta tvungna att betala för att använda de marker som tidigare varit deras. Nybyggare som anlade skogsbränder för att bränna bort bland annat renbete var en försummelse som flera gånger inträffade.

Vid 1800-talets mitt började diskrimineringen mot samer uppmärksammas. Försök att rätta till de största missförhållanden gjordes och diverse reformer genomfördes. En lag som infördes var att renarna skulle få vistas där de tidigare betat.