Innehållsförteckning
Fakta:
Mina tankar:
Källor:

Utdrag
Minoritetsspråk är språk som talas av en minoritetsgrupp i ett land.

Det är alltså erkända språk i ett land men talas av färre människor än landets populäraste språk.

De svenska minoritetsspråken är finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch.

Enligt sprakochfolkminnen.se finns det grunder och regler som används när ett minoritetsspråk blir till.

Ett av kraven är att minoritetsspråket måste vara ett språk och inte en dialekt.

De ska även ha talat språket i minst tre generationer eller ungefär tre år. Språkets talare ska vilja kalla språket för ett minoritetsspråk.