Minoritetsspråk | Svenska

Inledning
Det moderna samhället håller på att utplåna vårt språkliga och kulturella arv. Idag känner vi till 6000 språk och redan vid år 2050 tros hälften av dessa vara döda eller döende. Enligt Unescos Red Book of Endangered Languages kommer endast 600 språk finnas kvar vid år 2100.

Världens språk dör ut i en takt dubbelt så snabb som hotade däggdjur, och fyra gånger så snabbt som utrotningshotade fåglar. Om denna negativa trend fortsätter kommer världen i framtiden att domineras av ett dussin eller färre språk.

Utdrag
Genom den massiva förlusten av språk riskerar vi att förlora en stor källa till vår livsviktiga kultur. En dominerande aspekt i en kulturs existens som en sammanhängande enhet är just faktumet att det har ett eget språk, oavsett vad språket råkar vara.

Visst kan en kultur frodas utan sitt eget språk: ingen skulle säga till dagens samer de behöver tala sina förfäders språk för att betraktas som samer. Likaså, att vara jude kräver inte att man talar hebreiska eller jiddisch. Men språket är en central del av att vara människa. Att ha ett språk som används endast med vissa andra människor är ett kraftfullt verktyg för förbindelse och för att skapa en känsla av gemenskap.

Att ersätta ett mindre språk med ett mer utbrett kan rent praktiskt verka som en bra sak. Det tillåter en enklare kommunikation mellan fler människor i vår globaliserade värld. Det kan dock tyckas trivialt att minoriteter vill ge upp sina förfäders föråldrade språk för att ansluta sig till den moderna världen. Språk har alltid dött under tidens gång, så varför är minoritetsspråk värda att rädda?

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter