Innehållsförteckning
Nationalspråk:
Minoritetsspråk:
- Meänkieli:
- Samiska:
- Jiddisch:

Utdrag
Vad är ett nationalspråk? ktt nationalspråk är ett aprak mom förknippas med en viss kultur och med en social gemenskap som är knuten till en stat Språket används som symbol för nationen gemenskap.

1 Sverige är svenska nationalspráket och det finns en svensk språklag från 1 juli 2009 nom fastslår att svenska är samhällets gemensamma språk och att alla som bor i Sverige ska kunna använda det inom alla samhällsområden.

---

Samiska: talas idag i de norra delarna av Sverige. Finland, Norge samt på Kolahalvön i Ryssland.

Totalt finns det cirka 70 000 samer av vilka 15 000-20 000 är bosatta i Sverige och av dessa talar 6000 en samisk dialekt I det samiska samhaler har siaktekap haft en viktig social funktion, eftersom det är basen för bland annat arv och plikter.