Introduktion
I artikeln ”Skillnaden växer mellan skolorna” (SvD 2012.05.04 ) skriver Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket och Sverker Härd, Cchef för enheten för resultatutvärdering på skolverket, att det fria skolvalet har lett till en ökad skillnad på mellan elevernas prestationer beroende på vilken skola de går i.

Utdrag
Däremot förstår jag även Ekström och Härd som anser att det fria skolvalet bör avskaffas.

Det går inte att bortse från det faktum att skillnaden mellan olika skolors resultat kraftigt ökar ( som jag tidigare pratade om ovan nämnt).

Detta kan bero på ett flertal faktorer. En bidragande faktor till detta kan vara problematiken som uppstår ifall det endast finns icke- studiemotiverade elever i samma klass med en negativ syn på studier och därav som därför väljer att inte ta studierna på allvar på grund av grupptryck från de övriga i klassen.