Introduktion
Det enklaste sättet att skilja dessa begrepp åt är att definiera självkänsla som att vara, medan självförtroende är att göra.

Problemet uppstår när vi blandar ihop begreppen, om vi tror att vi ÄR det vi GÖR krisar vi ihop när vi gör ett misstag, för då har vi inte gjort ett misstag utan istället blivit ett helt misstag

Låg självkänsla kan se ut på olika sätt, en del jämför sig hela tiden med andra och känner sig bara bra så länge ingen annan är bättre, smartare, snyggare och så vidare.

Utdrag
Eller så presterar de och gör saker för att visa för andra att de kan istället för att göra det de själva vill, medan andra med låg självkänsla känner sig som en bluff och tror att de när som helst kommer att bli avslöjade.

Lag självkänsla gör som regel individen självcentrerad. En del ungdomar med låg självkänsla blir utátagerande, tar plats på andras bekostnad och gör sig bättre genom att trycka ner eller mobba andra, eller till och med använda fysiskt våld.

Andra med låg självkänsla vänder det istället inåt och slår på sig själva Det är inte heller så att låg självkänsla hos tonáringar drabbar det ena könet mer än det andra, men däremot tar den sig olika uttryck.

I det samhälle som våra tonáringar växer upp, idag krävs det mycket mer självkänsla för att hantera livet på livets villkor än för ett tjugotal år sedan.