Introduktion
Varifrån kommer då din självförmåga? I grunden är den fristående från din självkänsla även om den hänger samman med din uppfattade kompetens när uppgiften finns i en relevant domän.

Men den enda dominerande faktor som driver din självförmåga är ditt minne. För att känna dig säker på nästa uppgift måste du kunna aktivera kunskap om liknande uppgifter som du lyckats med tidigare.

Utdrag
Det är dock inte framgångarna du minns så mycket som de bakomliggande schemana för kunskap som gjorde att du lyckades.

Det viktiga minnet är alltså inte "jag har klarat det fint tidigare" utan "denna uppgift innebär att jag använder kunskap som jag snabbt kan komma åt".

Tillgänglighet till kunskap är det verkligt viktiga inslaget i självförmåga, vilket gör att det kanske tar en sekund för hjärnan att göra en bedömning.